Contacte{4citaOnLine}

Info Legal

Avis legal

Els drets de propietat intel · lectual dels serveis on-line de GRUPO LETAMENDI, S.L. i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si s'escau, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts del web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de GRUPO LETAMENDI, S.L.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que GRUPO LETAMENDI, S.L., pugui oferir a la seva seu web i a no emprar-los per incórrer en activitats il · lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, GRUPO LETAMENDI, S.L. es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

GRUPO LETAMENDI, S.L. autoritza mencions als seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts presents en la pàgina web de GRUPO LETAMENDI, S.L. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a la pàgina web de GRUPO LETAMENDI, S.L. i ha de percebre en el seu navegador la direcció URL. Si GRUPO LETAMENDI, S.L. detecta l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva pàgina web, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries.

Protecció de dades

En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. GRUPO LETAMENDI, S.L. compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 de 11 de juliol.

L'usuari registrat en els serveis de la seu web de GRUPO LETAMENDI, S.L. pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel · lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-ho per correu electrònic letamendi@letamendi.com sol · licitant l'accés, cancel · lació o rectificació de les seves dades.

GRUPO LETAMENDI, S.L. assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d'Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

----------------------------------
GRUPO LETAMENDI, S.L.
C.I.F. B08237695
València, 177
08011 Barcelona
Tel.: 93 453 88 00
Registre Mercantil de Barcelona. tom 25.432, foli 1144, full B63322, inscripció 33.

 
Accede
Accede
Accede para activar tu canal RSS y recibir todas nuestras noticias
Accede para seguirnos en Facebook
Accede para seguirnos en Twitter
Accede
Accede para unirte a nuestro Linkedin

Calle Valencia, 177
08011 Barcelona
Lunes a viernes de 8:00h a 14:00h y de 15:30h a 20:00h
Sábados de 9:00h a 14:00h
Ventas: Lunes a Viernes de 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:00h
Sábados de 10:00h a 13:00h