Contacte{4citaOnLine}
 

Assegurança del pneumàtic Letamendi 36 mesos

360° assegurança integral sense preocupacions

I. Què està assegurat en la meva assegurança de pneumàtics?

Estan assegurats els pneumàtics de vehicles de motor per a turismes i vehicles comercials lleugers de fins a 3,5 tones sempre que s'utilitzin segons el prescrit. La cobertura de l'assegurança serà vàlida mentre s'utilitzi el vehicle per a ús privat o professional, però en cap cas per a pneumàtics usats per:

a) Companyies de leasing, o vehicle de flota (formada aquesta per més de 10 vehicles) o companyies de taxi.

b) Taxis, vehicles destinats a la construcció o vehicles Euromobil.

c) Clients NORA (venda externa)

II. Quan paga la meva assegurança de pneumàtics?

En cas d'una punxada, que s'hagi produït durant la circulació a causa d'objectes punxants o per impacte amb una vorada de la vorera i en cas de vandalisme. Efectuarem el pagament en els casos descrits anteriorment des del moment en què la llei no permeti la circulació del vehicle.

III. Què està assegurat i en quina mesura?

Rebrà per la nostra part un abonament de l'import de la factura per l'adquisició d'un nou pneumàtic (pneumàtic de substitució) d'acord amb la següent taula, basat en el preu net del pneumàtic substituït. El nostre abonament s'aplicarà únicament per a la compra d'un pneumàtic nou, de manera que no farem pagaments en efectiu ni assumim cap cost addicional. El canvi de pneumàtic haurà de ser per un d'igual qualitat al del pneumàtic danyat. El preu del distribuïdor del pneumàtic de substitució pot excedir com a molt el 10% del preu de distribuïdor del pneumàtic antic.

IV. Què no està assegurat o no assegurat per complet?

No hi ha una cobertura d'assegurança per:

1. Mà d'obra, per exemple, per al muntatge i equilibrat de la roda.

2. Els danys que apareguin en el seu pneumàtic com a resultat del desgast normal per l'ús o pel deteriorament a causa d'un ús excessiu (per exemple, derrapatge).

3. Els danys pels quals una tercera part estigui obligada a assumir la responsabilitat pel pagament o que siguin (hagin estat) esmenats en el marc d'una garantia concedida o deferència comercial.

4. Els danys que vostè provoqui per la conducció en carreteres no públiques o no oficials, per exemple, en el cas de desplaçaments fora de carretera.

5. Els danys que tinguin una relació causal amb el fet que

a) els ajustos del xassís fossin incorrectes;
b) el pneumàtic no s'usés amb la pressió d'aire estipulada en les instruccions de funcionament del vehicle de motor i/o l'estipulada pel fabricant de pneumàtics;
c) el conductor del vehicle de motor hagi consumit alcohol, drogues o medicació.

6. Els danys conseqüència de negligències o mala utilització del vehicle (competició, etc.) o de no haver realitzat les operacions de manteniment corresponents.

7. Els danys derivats d'accidents, incendi, explosió o catàstrofes naturals.

8. Els danys provocats per condicions extremes.

9. Accidents de vehicles amb danys en els pneumàtics.

10. Dents de serra, mal formacions provocades per frenades, desgast provocat per defectes, per exemple dels amortidors.

V. On és vàlida la meva cobertura d'assegurança?

Té cobertura d'assegurança a Espanya, així com als països europeus sempre que l'ús del pneumàtic sigui temporal. Un ús temporal vol dir que el vehicle amb els pneumàtics assegurats s'utilitza principalment per un període no superior a sis setmanes en altres països d'Europa.

VI. Qui és el beneficiari (assegurat)?

Tindrà dret a reclamar sempre la persona que està en possessió de la factura en la qual figuri el pneumàtic com a assegurat.

VII. Quines responsabilitats tinc després que tingui lloc un sinistre?

1. En el cas que ocorregués un sinistre assegurat a Espanya estarà vostè obligat:

a) a informar immediatament del sinistre a un Servei Oficial de Postvenda Volkswagen-Audi-Skoda;
b) en cas de vandalisme a lliurar una còpia de la denúncia policial en el seu Servei Oficial de Postvenda;
c) en el cas d'una punxada, a lliurar el pneumàtic danyat al seu Servei Oficial de Postvenda;
d) a minimitzar els danys en la mesura del possible i a seguir les nostres instruccions.

2. Si el sinistre es produeix en altres països europeus, està obligat

a) a adquirir un pneumàtic de substitució en un Servei Oficial de Postvenda Volkswagen-Audi-Skoda al país respectiu;
b) a lliurar la factura pel pneumàtic de substitució juntament amb un informe de la policia (en el cas de vandalisme) o el pneumàtic danyat (en cas d'una punxada) a un Servei Oficial de Postvenda Volkswagen-Audi-Skoda a Espanya;
c) a minimitzar els danys en la mesura del possible i a seguir les nostres instruccions.

VIII. Quines conseqüències té l'incompliment de responsabilitats?

1. Perdrà la seva cobertura d'assegurança en cas que infringeixi voluntàriament les responsabilitats establertes.

2. En cas de negligència greu, podem reduir el pagament en funció de la gravetat de la seva culpa. Aquest punt no s'aplicarà si vostè prova que no ha incomplert la responsabilitat per negligència greu.

3. La seva cobertura d'assegurança seguirà sent vàlida si demostra que l'incompliment de la responsabilitat no ha estat la causa del sinistre ni de la determinació de la contingència assegurada, ni tampoc la causa per a la determinació o l'abast del nostre pagament. Aquest punt no s'aplicarà en cas d'intenció fraudulenta.

IX. Quan començarà i finalitzarà el contracte?

La durada del seu contracte començarà en la data de compra que figura a la factura relativa a la compra del pneumàtic i finalitzarà transcorreguts 36 mesos a partir d'aquesta data o en cas que es produeixi un sinistre.

X. Llei per aplicar i jurisdicció

La llei espanyola s'aplica al contracte. En cas que volgués aclarir judicialment algun aspecte amb nosaltres, pot dirigir la seva acció als següents tribunals de jurisdicció: la nostra seu oficial o el jutjat del seu lloc de residència en el moment de la interposició de l'acció o del seu lloc habitual de residència. En cas que tinguem algun punt d'aclarir judicialment amb vostè, tindrà jurisdicció el jutjat competent en el seu lloc de residència o el seu domicili habitual.

XI. Existeixen disposicions finals?

1. Pel que fa a les disposicions legals, el coneixement o la conducta del titular de la pòlissa són d'importància jurídica, el seu coneixement o la seva conducta també s'han de tenir en compte amb aquesta assegurança.

2. El portador del risc assegurat (assegurador) és Volkswagen Versicherung AG, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Alemanya; jutjat municipal de Braunschweig, HRB 200.232.

3. En cas de reclamació contra nosaltres, també pot posar-se en contacte amb l'autoritat de supervisió responsable. L'autoritat de supervisió responsable és l'Autoritat de Supervisió Federal de Serveis Financers [BaFin], Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Alemanya i Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), Passeig de la Castellana, 44. 2804 Madrid.

 
Accede
Accede
Accede para activar tu canal RSS y recibir todas nuestras noticias
Accede para seguirnos en Facebook
Accede para seguirnos en Twitter
Accede
Accede para unirte a nuestro Linkedin

Calle Valencia, 177
08011 Barcelona
Lunes a viernes de 8:00h a 14:00h y de 15:30h a 20:00h
Sábados de 9:00h a 14:00h
Ventas: Lunes a Viernes de 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:00h
Sábados de 10:00h a 13:00h