Contacte{4citaOnLine}

Política de protecció de dades

GRUPO LETAMENDI, S.L., amb CIF: B-08237695 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Legitimació del Tractament

El tractament està basat en el consentiment que se li sol·licita.

Termini de Conservació

Les dades proporcionades es conservaran fins que l'interessat no sol·liciti la supressió de les seves dades.

Una vegada comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en els quals es reculli la informació amb dades personals facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.

Comunicació de les dades a tercers

Les seves dades únicament seran utilitzats per a les finalitats abans assenyalades i no seran cedits a terceres persones, excepte aquelles comunicacions a les Autoritats, Organismes o Oficines de les Administracions públiques que anessin consentides per l'interessat o persona per ell autoritzada per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultessin preceptives o autoritzades per Llei.

Deure Confidencialitat

GRUPO LETAMENDI, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que obrin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Exercici de Drets

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Els interessats, en determinades circumstàncies, podran oposar-se al tractament de les seves dades. I en GRUPO LETAMENDI, S.L., deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercitar els seus drets al correu electrònic letamendi@letamendi.com

També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals a qualsevol moment i a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 
Accede
Accede
Accede para activar tu canal RSS y recibir todas nuestras noticias
Accede para seguirnos en Facebook
Accede para seguirnos en Twitter
Accede
Accede para unirte a nuestro Linkedin

Calle Valencia, 177
08011 Barcelona
Lunes a viernes de 8:00h a 14:00h y de 15:30h a 20:00h
Sábados de 9:00h a 14:00h
Ventas: Lunes a Viernes de 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:00h
Sábados de 10:00h a 13:00h